"Aktiivimalli" ei aktivoi, se lannistaa

Perjantai 29.12.2017 klo 14:53

Sipilän hallituksen hyväksymä työttömien ”aktiivimalli”, jossa työttömyysturvaa leikataan jos työtön ei ole saanut työtä, koulutusta tai harjoittelupaikkaa on melkoisessa vastatuulessa, ja ihan aiheesta.

Kysymys ei ole siitä, etteikö työttömillä pitäisi olla velvoitetta löytää työtä tai koulutusta. Pitää olla ja näin on nytkin.

Se mikä mallissa on erittäin epäoikeudenmukaista on se, että heikossa taloudellisessa asemassa olevia ihmisia rankaistaan siitä ettei töitä vain ole aina saatavilla. Sama koskee koulutusta, harjoittelua tai työvoimapoliittisia toimia. Jälkimmäisestä on rahat leikattu tehokkaasti pois, koulutuspaikkoja on vähennetty ja palkkatukiin tarkoitettavat määrärahat ovat huimasti pienemmät kuin ennen.

Eli pelkällä ”kepillä” ei homma toimi, tarvitaan myös ”porkkanaa” ja mahdollisuuksia asemansa parantamiseen.

Sitä paitsi kannattaa uhrata ajatus sillekin, että paraneeko työttömän ihmisen työllistymisen todennäköisyys sillä että hänen asemaansa heikennetään entisestään? Ei parane, päinvastoin.

Onneksi asiaan liittyvä kansalaisaloite on saavuttanut tarvittavan määrän nimiä ja eduskunta saa sen käsiteltäväkseen. Hallituksella on mahdollisuus tarttua tilaisuuteen ja perua jälleen yksi huono päätös.

Kommentoi kirjoitusta.

Ryhmäpuheeni valtuustossa 13.11.2017

Maanantai 13.11.2017 klo 19:24

Ryhmäpuheeni Savonlinnan kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 13.11.2017.

Arvoisa puheenjohtaja.

Hyvä lehteriyleisö. Median edustajat, valtuutetut ja virkamiehet.

Kaupungin talouden viime vuodet ovat olleet vaikeita. Mutta me savonlinnalaiset olemme osoittaneet tältä osin toisille ja muille, että vaikeudet on tehty voitettaviksi.

Savonlinnan kaupunki on kuitenkin jälleen kerran uuden edessä. Vuosi 2018 tulee olemaan erilainen kuin edeltäjänsä. Mikäli maan hallitus saa maakuntauudistuksensa vihdoin päätökseen ja syksyllä 2018 käydään maakuntavaalit ja uudistus tulee muuttamaan kuntien asemaa ennennäkemättömällä tavalla. Tällä hetkellä uudistus ei näytä kovin valoisalta Savonlinnan osalta ja toivon,että maan hallitus vielä harkitsee ennen kuin vie uudistuksen nyt esitetyllä tavalla toimeenpantavaksi.

Kesäkuussa 2018 päättyy pitkä yliopistokoulutuksen perinne Savonlinnassa, kun maan hallitus ja Itä-Suomen yliopisto riistävät meiltä vetovoimaisen ja kustannustehokkaan koulutuksen sekä noin 800 opiskelijaa. Taloudellisten tappioiden rinnalla Savonlinnaa kohtaa merkittävä henkisen pääoman menetys.

Kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen talousarvioesityksistä välittyy kuitenkin henki, että Savonlinna ei jää tuleen makaamaan, vaan ottaa tulevaisuuden omiin käsiinsä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee valittua linjaa.

Savonlinnan verotus on ollut viime vuodet korkealla tasolla, nyt kun talous on laitettu määrätietoisin toimin kuntoon, onkuntalaisten verorasitusta kevennettävä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen esitystä niin tuloverotuksen kuin kiinteistöverotuksen suhteen. Myös taksojen korotuksista luopuminen on myönteinen signaali asukkaille ja yrityksille. Savonlinnalaisten asumiskustannukset kevenevät tulevana vuonna ja Savonlinnan asukasvetovoima kehittyy siltä osin positiiviseen suuntaan. 

Vaikka verojen keventäminen on tarpeellista, niin löysään taloudenpitoon ei ole aihetta. Ensi vuoden talousarvio on vain hieman ylijäämäinen ja myös tulevien vuosien investointitarpeet ovat kaupungin taloudelliseen kantokykyyn nähden raskaat.

Savonlinnaa odottaa jo tällä valtuustokaudella ennennäkemätön perusopetusikäisten lasten määrän vähentyminen, eikä suunta ole näillä näkymin muuttumassa senkään jälkeen. Savonlinnan tulee varautua tulevaisuuden haasteisiin ennakoivasti. Palveluverkkoa tulee sopeuttaa lasten määrään, ja sen sijaan että lukkiutuisiimme vanhoihin rakenteisiin meidän tulee panostaa laatuun ja kehittämiseen.

Kaupungin henkilöstö on kantanut suurimman vastuun talouden tervehdyttämisestä, eikä henkilöstön määrän supistaminen ole enää mahdollista ilman merkittäviä muutoksia palveluverkkoon. Tosiasiassa meillä on merkittäviä paneita henkilöstön lisäämiseen. Myöskään investointikehykset eivät riitä nykymuotoisen kouluverkon ylläpitoon.

Edellisessä valtuustossa perustettu koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmä on siis paljon vartijana. Valtuustoryhmämme toivoo tähän työhön viisautta ja kaukokatseisuutta.

Savonlinnan kaupungin toimintamenot ovat ensi vuonna 253 miljoonaa euroa ja tänä vuonna ne olivat 250 miljoonaan euroa. Vuonna 2013 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa menojen ennakoitiin olevan 273 miljoonaa vuonna 2017. Jo työnsä päättänyt kaupunginvaltuusto on siis esimerkki siitä, että suunnitelmallisella työllä ja harkitsevaisella toiminnalla voi muuttaa suuntaa. Olen toiveikas, että myös tämä valtuusto kykenee samaan.

Savonlinnan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää ensiarvoisen tärkeänä, että merkittävät yritystoiminnan investointihankkeet etenevät ja kaupungin työllisyyden parantuminen jatkuu entistä vahvempana. Näistä hankkeista merkittävimpiä ovat Casinon tornihotelli-hanke sekä Metsä Woodin aikeet investoida Punkaharjun kertopuutehtaaseen. Molemmat loisivat uskottavuutta alueen elinkeinotoimintaan ja tulevaisuuteen. Samalla tavoin vaikuttavat kaupungin omat investoinnit esimerkiksi Teknologiapuistoon ja tutkimushankkeisiin. 

Työttömyyden hoitoon Savonlinnan kaupunki käyttää ensi vuonna yli 8,5 miljoonaa euroa, työllisyyden parantuminen helpottaisi kaupungin taloutta myös työttömyysmenojen laskun kautta. Työmarkkinatuen kuntaosuutta kaupunki ja kolmannen sektorin yhteistyökumppanit ovat onnistuneesti painaneet alaspäin miljoonilla.

Elinvoiman turvaaminen on yksi kaupungin perustehtävistä, mutta niin on myös peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Valtuustoryhmämme tulee uudistamaan kaupunginhallituksessa sosialidemokraattien tekemän esityksen siitä, että Savonlinna ottaa aikalisän sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöjen myyntihuumassa. Savonlinnan tärkein yhteistyökumppani, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, lähetti tänään huolestuneen viestinsä kaupungin aikeista myydä Karpalokodin kiinteistö. Tätä viestiä meidän on syytä kuunnella. Ja toivomme mahdollisimman suurta tukea muista ryhmistä esityksellemme.

Tänään myös käynyt ilmi, ettei Karpalokodin henkilöstöä ole kuultu vaikka kauppa kohteesta on tarkoitus sinetöidä jo huomenna. Tämä ei ole sen kaltaista toimintaan johon Savonlinnan kaupungin vastuullisena työnantaja pitäisi langeta. Esityksemme ei koske vain Karpalokotia vaan myös Mäntykotia sekä Punkaharjun Helminauhaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat kaupungin menoista yli puolet. Sairaanhoitopiirin menojen hallinta ja tuottavuuden kasvattaminen onkin keskeinen edellytys myös kaupungin talouden kannalta. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisen yhteistyön tulee olla saumatonta ja avointa. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja sen henkilöstö on tehnyt viime vuosina hartiavoimin töihin kustannuskehityksen hillitsemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Se on ollut palveluiden turvaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää ja tehty työ ansaitsee kiitokset myös tässä yhteydessä.

Sivistyspalvelut ovat kaupungin omana tuotantona järjestämistä palveluista merkittävimpiä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on erityisen tyytyväinen siihen, että perusopetuksen tuntikehys kasvaa tulevana vuonna ja että varhaiskasvatuksessa otetaan varovaisia askelia kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksenkin suhteen maksuja tärkeämpää on sen laatu ja ennen muuta siitä on meidän huolehdittava tulevaisuudessa.

Talousarvio tukee näkemyksemme mukaan kaupungin elinvoiman kasvattamista, se turvaa peruspalvelut sekä kasvattaa mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Investointiosassa kaupunginhallitus teki laajassa yhteisymmärryksessä monia taloudellisesti pieniä, mutta merkitykseltään osaansa suurempia panostuksia kaupungin asukkaiden hyvinvointiin, kaupungin yleisilmeen kohottamiseen sekä perusinfrastruktuurin parantamiseen. Myös Olavinkadun kehittäminen edistyy suunnitelman mukaisesti, joka on ensiarvoisen tärkeää kaupallisen keskustan vahvistamiseksi ja suuren työpaikkamäärän turvaamiseksi. 

Katujen ja vesi- ja viemäriverkoston korjausvelka ei investointiesityksen perusteella pääse kasvamaan mutta on syytä pitää mielessä ne vaativat tulevina vuosina merkittäviä investointeja.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee siis pääosin kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi vuodelle 2018. Talousarvioesitys on kaupungin strategian mukainen ja eteenpäin katsova. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen vaatii kuitenkin meiltä paljon työtä, että voimme lunastaa strategian lupauksen elinvoimaisesta kaupungista, jonka hyvinvoivat asukkaat saavat asua viihtyisässä ja ekologisesti kestävässä kaupungissa turvaten arkensa hyviin, mahdollisuuksia luoviin palveluihin. 

Vaikka moni asia on vielä mainitsematta, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös tämä puhe. Mutta lopuksi haluan kiittää kaupunginjohtoa sekä henkilöstöä hyvästä valmistelusta sekä luottamushenkilöitä hyvästä yhteishengestä talousarvion rakentamisessa. Meillä on hyvä Savonlinna, ja meillä mahdollisuus tehdä siitä entistäkin parempi. Tartutaan tähän mahdollisuuteen, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden teeman mukaisesti, yhdessä – tillsammans.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Jatkokausi tuli.

Lauantai 11.11.2017

Se on siinä! 46-13. 

77,9% ääniosuus kaiken koetun jälkeen vetää aika hiljaiseksi.

Tämän luottamuksen myötä Kaakkois-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajana myös tulevan kauden. 

Päättyvä kausi ei ollut helppo, mutta tuntuu todella upealta saada tehdyn työn ja tekojen perusteella laaja luottamus jäsenistöltä jatkoon. 

Sdp:n suurimmalla piirillä on erityinen vastuu koko puolueen tulevaisuudesta ja teen parhaani puheenjohtajana, että se vastuu myös lunastetaan.

Kiitos toverit! 

Kohti parempaa maailmaa, yhdessä!

Kommentoi kirjoitusta.

Savonlinnan talousarvio 2018 - Savonlinna on hyvä paikka asua.

Keskiviikko 1.11.2017 klo 9:11

14,5 tunnin kokoustamisen jälkeen Savonlinnan kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018 näki päivänvalon.
 
Muutama huomio.
 
- Talous on tasapainossa ja konserniriskeihin varaudutaan.
 
- Verotus kevenee, niin kunnallisveron kuin kiinteistöveronkin osalta. Taksoja ja maksuja ei koroteta.
 
- Perusopetuksen tuntikehys kasvaa ja kouluterveydenhuolto paranee.
 
- Savonlinna hakeutuu maksuttoman varhaiskasvatuksen pilottihankkeeseen.
 
- Teknologiapuiston investointiin varaudutaan ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittämishankkeisiin panostetaan. Matkailumarkkinoinnin panoksia lisätään.
 
- Kasvatetaan mahdollisuuksia kaupunkilaisten omaehtoiseen liikuntaan. Kaupunginhallitus lisäsi määrärahoja kuntoratoihin, liikuntahallin remonttiin, Kerimäen urheilukentän kunnostukseen sekä rakennetaan liikuntapuisto.
 
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen kaupunginhallitus lisäsi rahaa.
 
- Lähiruoan käyttämiseen kaupungin ruokapalveluissa satsataan.
 
- Kaupunkikeskustan turvallisuus ja ilme paranevat kun Olavinkadun remontti jatketaan suunnitellusti ja Asemanpuisto rakennetaan Brahenkadun varteen sekä toteutetaan kaupunkivalaistushanke.
 
- Kaupunginhallitus lisäsi määrärahoja katujen kunnostamiseen ja kevyenliikenteenväyliin.
 
- Suurimpia investointikohteita ovat Kuninkaankartanonmäen koulu sekä vesi- ja viemäriverkosto, joissa korjausvelka ei kasva.
 
- Tulevien vuosien investointiohjelma on liian raskas kaupungin talouden kantokyvylle ja se vaatii palveluverkon perkaamista.
 
Listauksesta huolimatta kaikkein tärkeimpiä ovat ne ihan tavalliset palvelut, joihin menee valtaosa euroista mutta joista ei suuria otsikoita revitä. Lisäksi listauksesta puuttuu valtava määrä asioita jotka ovat tärkeitä siinä missä nuo yllä mainitutkin.
 
Kaupunginhallituksen talousarvioesitys on mielestäni aika hyvä, vaikka kyllä siellä ikäviäkin asioita on ja monet muutokset kuten Okl:n lähtö, väestön ikääntyminen ja lasten määrän väheneminen asettavat haasteita Savonlinnalle. Ote tässä talousarviossa on kuitenkin tulevaisuudenuskoa luova. Peruspalvelut turvataan, asumiskustannuksia kevennetään ja luodaan edellytyksiä kaupunkilaisten omaehtoiseen hyvinvoinnin parantamiseen.

Kommentoi kirjoitusta.

Kaakkois-Suomen sosialidemokraatit saavat uuden puheenjohtajan

Tiistai 24.10.2017 klo 10:47

Tasan kaksi vuotta sitten minut valittiin Kaakkois-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajaksi. Reilun kolmen viikon kuluttua kaakkoissuomalaiset demarit kokoontuvat valitsemaan jälleen johtoa piirijärjestölle.

Olen saanut pitkin kesää ja syksyä pyyntöjä jokaisesta maakunnasta jatkaa piirin puheenjohtajana. Koen, että olen onnistunut tehtävässäni tyydyttävästi.

Kaakkois-Suomi on Sdp:n suurin piirijärjestö ja sen vaikutusvalta puolueen sisällä on kohentunut entisestään.

Kuntavaaleissa otimme vaalivoiton 25 kunnassa kolmestakymmenestä kunnasta ja Sdp on jälleen suurin puolue Kaakossa. Lähtöasetelmat mahdollisiin maakuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin ovat vähintään kohtalaiset.

Piirin talous on hyvässä kunnossa, henkilöstö motivoitunutta ja maakuntarajat ovat alkaneet vähitellen hälventyä toiminnassa.

Näistä asetelmista on hyvä valittavan puheenjohtajan ja piirihallituksen aloittaa työtään ensi vuoden alussa.

Itse en kuitenkaan ole käytettävissä Kaakkois-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajaksi.

Jatkan työtäni Kaakkois-Suomen edustajana puoluehallituksessa ja annan kaiken tukeni uudelle piirin johdolle. Haluan kiittää kaikkia tuesta ja yhteistyöstä, erityiskiitoksen ansaitsevat hieno piirihallitus sekä meidän upeat työntekijät Sanna ja Taina.

Eespäin!

Kommentoi kirjoitusta.

Sananen tai pari Kallislahdesta

Tiistai 19.9.2017 klo 12:21

Koulukeskustelu Savonlinnassa jatkuu kuumana. Ensi syksynä lakkaavan Normaalikoulun lasten koulupaikasta saatiin onneksi viimein päätös, vaikka siinäkin tuntui jotakin kivistävän se, että kaupunginhallitus teki aivan oikean esityksen mutta sen tekijä oli väärä. Pääasia kuitenkin on, että Normaalikoulussa opintietään käyvät lapset saavat jatkaa hyvissä kouluissa myös ensi syksynä ja kaupunki voi aloittaa todenteolla käytännönjärjestelyt opetuksen järjestämisen suhteen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli eilen myös Kallislahden koulun tulevaisuutta. Sivistystoimenjohtaja oli esittänyt koulun lakkauttamistoimenpiteiden käynnistämistä, vedoten sovitun 25 oppilaan ”turvarajan” alittumiseen (Tänä vuonna 24 oppilasta, sen jälkeen 21, 21, 22 ja 25). Tuosta turvarajasta on väännetty kättä Savonlinnassa, ainakin niin kauan kun itse olen valtuutettuna toiminut.  Olen aina puolustanut rajaa ja sen kunnioittamista, myös Kallislahden kohdalla. Mielestäni raja on selkeä ja reilu.

Tämä ei kuitenkaan sopinut uusille luottamushenkilöille ja kaupunginhallituksessa äänestyksen jälkeen päätettiin hyvin epämääräisestä ja vapaamuotoisesta kirjauksesta asian suhteen, jossa myös toimivaltasuhteet menevät iloisesti sekaisin.

Sunnuntai-iltana puoli kymmenen aikaa valtuutettujen sähköpostiin putkahti viesti Rantasalmen kunnanhallituksen ja – valtuuston puheenjohtajilta, jossa esitettiin neuvotteluiden aloittamista Rantasalmen ja Savonlinnan välillä Rantasalmen eteläosien oppilaiden sijoittumisesta Kallislahden kouluun. Esitys on erittäin tervetullut ja neuvottelut tulee käydä vakavasti sekä perusteellisesti. Esitys myös muutti tilannetta keskeisesti Kallislahden koulun osalta.

Esitin valtuustossa sosialidemokraattien ja kokoomuksen ryhmien tukemana asian palauttamista uuteen valmisteluun, jossa selvitettäisiin Kallislahden koulukiinteistön investointitarpeet sekä käytäisiin neuvottelut kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä ja sen ehdoista Rantasalmen kanssa. Minusta se olisi ollut hyvän hallintotavan mukaista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä myös vahva viesti Rantasalmelle Savonlinnan tahtotilasta.

Tämä ei sopinut valtuuston enemmistölle. Varsinkin suurin valtuustoryhmä Keskusta painoi asiassa päälle, että Kallislahden suhteen painetaan eteenpäin sammutetuin lyhdyin ja vähän katsellaan tuleeko yhteistyöstä Rantasalmen kanssa puheiden lisäksi villojakin.

Seuraava vaihtoehto olisi ollut esittää Kallislahden koulun lakkauttamisprosessin käynnistämistä, mutta se olisi ollut mielestäni huono vaihtoehto koska Rantasalmen nokkamiesten lähestyminen pitää ottaa vakavasti. Siksi esitin asian jättämistä pöydälle ja neuvotteluiden käynnistämistä naapuripitäjän kanssa. Esitys sai riittävän kannatuksen ja päätöksentekoa jatketaan lokakuussa. Sitä ennen ehtii kyllä selvittää kuinka paljon Rantasalmelta olisi tulossa oppilaita Kallislahteen ja onko Rantasalmi valmis maksamaan oppilaskohtaiset kustannukset nuorten asukkaidensa perusopetuksesta. Karkeasti laskettuna se on noin 11 000 €/v. per oppilas.

Miksi 25 oppilaan turvaraja tai oppilasraja on sitten perusteltu? Koska pienet yksiköt ovat erittäin kalliita, eivätkä ne ole myöskään opetuksen laadun kannalta kovin ihanteellisia. Savonlinnassa oppilasmäärät ovat rajussa laskussa, samalla vähenevät myös resurssit opetuksen järjestämiseen jos kouluverkko ei sopeudu tilanteeseen siitä seuraa merkittäviä taloudellisia ongelmia. Käytännössä suuremmat koulut ja niiden oppilaat joutuvat maksumiehiksi, kun heidän opetuksen tasosta joudutaan tinkimään tehottoman kouluverkon vuoksi.

Mitä tulee opetuksen laatukysymykseen tässä keskustelussa niin suuresti arvostamani keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja rehtori Reima Härkönen perusteli 25 oppilaan rajan merkitystä vielä viime keväänä vaalikonevastauksessaan seuraavasti:

"Tuo 25 oppilaan raja on ymmärrettävä, koska kyläkoulun tulisi olla sellainen, että se työllistää kolme opetusryhmää ja siksi tuon rajan alle meneminen olisi jo opetuksen laadun kannalta huono ratkaisu, yhdysluokkaopetus tulisi olla maksimissaan kahden luokan yhteistä."

Mielestäni tuossa on paljon järkeä. Koulut ovat opetusta varten ja jos sitä ei voida järjestää tarkoituksenmukaisesti silloin, niin oppilaat tulee sijoittaa toiseen kouluun. Kyläkoulujen lakkauttamisesta ei pidä kukaan, mutta päätöksentekijät joutuvat katsomaan isompia kokonaisuuksia ja sen pitäisi tapahtua asiantuntijavalmistelun tietoon pohjaten.

Nyt vaan tuumasta toimeen, ja neuvottelemaan Rantasalmen kanssa kuntarajat ylittävästä kouluyhteistyöstä. Toivottavasti kuulemme pian hyviä uutisia joiden myötä voimme pitää Kallislahden koulun toiminnassa kohtuullisen oppilasmäärän täyttyessä, eikä valtuutettujen tarvitse turvautua kikkailuihin tai huonoon hallintoon kyläkouluihin liittyvien intohimojensa tyydyttämiseksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Norssi jatkaa Kuninkaankartanonmäellä

Tiistai 12.9.2017

Lupasin tänään Itä-Savossa, että nyt loppuu vatkaaminen Savonlinnan Normaalikoulun alakoululaisten tulevan koulupaikan ympärillä.

Tein esittelyn ja keskustelun jälkeen kaupunginhallituksessa muutosesityksen kaupunginjohtajan esitykseen. Äänestyksen lopputuloksena sain puheenjohtajana kopauttaa nuijan pöytään ja esitykseni oli tullut päätökseksi.

Nykyisten normaalikoululaisten opin tie jatkuu ensi vuonna Okl:n kiinteistössä, yläaste siirtyy Talvisaloon. Kellarpeltoon ja Pihlajaniemelle perustetaan taas kutosluokat.

Nyt voidaan alkaa todenteolla luomaan hyvää oppimisympäristöä keskustan lapsille.

Kiitos yhteistyöstä muille kaupunginhallituksen jäsenille, sivistyslautakunnalle kovasta ponnistelusta sekä virkamiehille perusteellisesta selvitystyöstä.

Kommentoi kirjoitusta.

Metsä Woodin investointiaie

Keskiviikko 6.9.2017

Nyt se on julkista!

Metsä Wood suunnittelee 52 miljoonaan investointia Savonlinnaan.

Pikkaisen on ollut tuskaista istua tämän tiedon päällä jo jonkin aikaa. Kaupunginjohtaja Laineelle erityiskiitokset hyvästä toiminnasta hankkeen edistämisessä. Myös kaupunginhallituksessa on ollut määrätietoinen ote asian vauhdittamisessa.

Savonlinnassa on maan suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä. Jos hanke menee maaliin niin UPM:n ja Metsä Woodin yhteenlasketut investoinnit viime vuosina ovat olleet Savonlinnan tehtaisiin yli 100 miljoonaa euroa.

Kommentoi kirjoitusta.

Onneton termi

Torstai 24.8.2017

Nälkävuosien tasolle vajonnut syntyvyys on aito ja monimutkainen yhteiskunnallinen kysymys. Ilmiö joka kertoo jotain yhteiskunnastamme ja jota kannattaa politiikassa vakavasti pohtia.

"Synnytystalkoot" on onneton termi, josta moni on pahoittanut mielensä ja varsin hyvästä syystä. Selittely ei auta ja vielä vähemmän auttaa se että sanotaan, ettet saa loukkaantua tälläisestä.

"Synnytystalkoot" vastuuttavat juuri naiset synnyttämään talkoilla lapsia isänmaan eläväksi voimaksi. Se ei ole sellainen viesti, jolla toivoisin keskusteltavan sinänsä erittäin tärkeästä kysymyksestä.

Jos "synnytystalkoot" ovat arjesta vieraantunutta kieltä, niin samoin ovat puheet siitä, että lasten saaminen on itsekästä hoivavietin toteuttamista kuten ovat puheet siitä tämä yhteiskunta on yksinkertaisesti niin kamala lapsivastainen paikka, että sen vuoksi syntyvyys laahaa.

Ehkä tärkein opetus tässä kohussa on se, että lapset, ne joita on tai joita ei syystä toisesta ole, ovat jokaiselle erittäin henkilökohtainen asia, josta puhuminen vaatii hyvää harkintaa ja tunneälyä keneltä tahansa. Mutta erityisesti sitä vaaditaan poliitikoilta.

Olisin kyllä luullut, että tämä oppi on omaksuttu jo kauan kauan sitten

Kommentoi kirjoitusta.

Luontoarvot kunniaan kunnissa!

Tiistai 15.8.2017

Kaupungit ja kunnat tukevat monin tavoin erilaisia tapahtumia, järjestöjä ja kaikkea muuta jotka kasvattavat alueen elinvoimaa sekä sen asukkaiden hyvinvointia. Myös Savonlinna on aktiivinen tässä toiminnassa.

Olen miettinyt, että entä jos Savonlinna alkaisi tukemaan myös alueen ainutlaatuisten luontoarvojen säilymistä? Vaikkapa osallistumalla saimaannorpan pesärakennustalkoisiin tarjoamalla välineitä tai työvoimaa, hankkimalla erittäin uhanalaisten saimaanlohen tai -taimenen poikasia istutettavaksi?

Taloudellisten panosten ei tarvitse olla mittavia, mutta tehdyn työn arvo voi silti olla mittaamaton.

Konkreettinen sitoutuminen alueen luontoarvoihin luo positiivisen näkyvyyden lisäksi myös yhteenkuuluvaisuutta ja tervettä ylpeyttä kotiseudusta, jotka ovat hyvän asuinpaikan keskeisiä rakennuspuita.

Miltä kuulostaa? Haihattelua vai totista totta jo lähitulevaisuudessa?

Kommentoi kirjoitusta.

Viimeistä viedään

Maanantai 15.5.2017 klo 17:22

Ilmassa on odottava tunnelma, kun vuonna 2012 valittu Savonlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu viimeistä kertaa.

Tällä haavaa minulla on takana 3057 päivää Savonlinnan kaupunginvaltuutettuna.

Olen kiitollinen siitä luottamuksesta jonka kaupunkilaiset ovat osakseni suoneet. Luottamuksen olen käyttänyt tarkasti, sillä vain yhdestä valtuuston kokouksesta olen joutunut olemaan poissa ja olen pyrkinyt tuomaan kokoukseen muutakin antia kuin vain läsnäoloni. Joskus olen onnistunut, joskus epäonnistunut. Joskus on tykätty ja joskus ei. Omatunto on puhdas ja koen tehneeni parhaimpani.

Tänä keväänä valittu uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa 12.6 ja saan jatkaa ponnistelujani myös tulevat neljä vuotta. Kiitos siitä.

Kommentoi kirjoitusta.

Mauno Koivisto (1923-2017)

Perjantai 12.5.2017 klo 23:00

Eräs aikamme merkittävimmistä suomalaisista valtiomiehistä, Mauno Koivisto, on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Minulla oli kunnia puristaa Presidentti Mauno Koiviston kättä Sdp:n puoluekokouksessa 2012. Muistan miettineeni, että tuo mies on tehnyt paljon. Tunsin oloni vähäpätöiseksi, mutta samaan aikaan tunsin suurta ylpeyttä siitä, että jaoimme saman sosialidemokraattisen arvopohjan.

Sotaveteraani, ammattiyhdistysmies, tohtori, valtiovarainministeri, Suomen pankin pääjohtaja, pääministeri ja Tasavallan Presidentti.

Vaikuttava ura ja vaikuttava elämä. Lepää hyvin.

Kommentoi kirjoitusta.

Paikkaneuvottelut valmistuvat kyllä aikanaan

Keskiviikko 10.5.2017

Savonlinnassa spekulaatiot ja "varmat tiedot" kuntavaalien jälkeisistä luottamuspaikkaneuvotteluista käyvät kiihkeinä.

Suosittelisin kaikille hattuun paria kourallista juuri taivaalta satanutta lunta. Neuvottelut valmistuvat kyllä aikanaan, ja lienee vieläkin hedelmällisempää haukkua varsinaista lopputulosta kuin oman vilkkaan mielikuvituksen tuotteita.

Kommentoi kirjoitusta.

Ei haukku haavaa tee

Lauantai 29.4.2017 klo 18:00

Kun lukee paikallisen sanomalehden kommenttipalstoja voi hyristä tyytyväisyyttään. Palstoilla kun päivystää väkeä joka muistaa haukkua minut sellaisissakin uutisissa, joilla ei ole mitään tekemistä allekirjoittaneen kanssa. 

Se kertoo vaan, että on tullut tehtyä jotain oikein ja että jotkut pitävät minua suurenakin uhkana. 

Kommentoi kirjoitusta.

Vielä kerran "kompensaatioista"

Keskiviikko 26.4.2017 klo 18:04

Kun tarkemmin miettii, niin Savonlinnaan myönnetyt "kompensaatiot" ovat aivan loistavia, siis poliittisen spinnauksen mielikuvituksen kannalta.

Ajatelkaa nyt, jo saatuna "kompensaationa" esitellään 750 000 euron rahoitus harjoitusjäähallille. Siitäkin huolimatta, että rahoitusta ei ole vielä myönnetty. Onhan se loistava esitys siinäkin mielessä, että valtio voi hyvinkin säästää tuon rahan kun Savonlinnalla OKL:n siirron jälkeisessä maailmassa ei ole varaa maksaa sitä loppuosaa hallista. Harjoitusjäähallin todellinen hintalappu on nimittäin lähempänä 3 000 000 euroa.

Kakun voi siis syödä ja säästää yhtä aikaa!

Olisi myös hauska tietää, että minkä sortin "kompensaatiorahoja" ovat kaikki muut valtion eri kunnille liikuntapaikkarakentamiseen ohjatut varat?

Toinen kaunis kukkanen on se, että kuntien valtionosuusjärjestelmään tehty muutos esitellään "kompensaatioksi" juuri Savonlinnalle. Toki se muutos tehtiin kaikkia saaristo-osakuntia varten, eikä vain Savonlinnaa kohdanneen katastrofin pehmentämiseksi. Vai oliko siis niin, että muista saaristo-osakunnista esim. Kotka, Naantali, Uusikaupunki, Espoo tai Helsinki jonkin "kompensaation" tarpeessa?

Kolmas spinnauksen taidonnäyte on ollut syyttää Savonlinnan kaupunkia siitä etteivät hyvät ministerit, kansanedustajat ja muut kekkeruusit voineet auttaa Savonlinnaa juuri lainkaan, koska kaupunki halusi koulutuspaikkoja eikä opetusministeriö halunnut niitä antaa. Yksimielinen olisi pitänyt olla, jos näin niin mihin se yksimielisesti työryhmästä lähtenyt esitys biotuotekeskuksesta jäi? Vai lasketaanko "biotuotteeksi" ne loistavat selitykset mitkä tästä tussahduksesta ovat seuranneet?

Noh, ehkä täällä täytyy tyytyä siihen, että Juha Sipilän sanan mitta on mitä mitä on. Ja todeta, että käypä "kompensaatio" yliopistosta ja 900 opiskelijasta on velkaneuvonnan etäpalveluyksikkö, selvitys siitä voiko keskiaikaiseen linnaan rakentaa katon ja 30 insinööriopiskelijaa.

Hurraa!!

Kommentoi kirjoitusta.

Ei ollut tahtoa taaskaan - kompensaatioista tuli kusetus

Keskiviikko 26.4.2017 klo 9:27

Pääministeri Juha Sipilä Savonlinnan OKL:n siirrosta Joensuuhun 19.5.2016: "Nyt pitäisi vain tämän ikävän päätöksen keskellä jaksaa kääntää katsetta tulevaisuuteen ja lähteä hakemaan sellaista ratkaisua, joka pitkässä juoksussa olisi myöskin alueen elinvoimaa nykyisestä kasvattava ratkaisu. Hallitus on valmis sellaisen ratkaisun synnyttämiseen.”

OKL:n siirron vaikutukset Savonlinnalle ovat 900 opiskelijan menetys, jonka myötä suoraan ja välillisesti menetetään 300 työpaikkaa, 12 miljoonaa ostovoimaa ja väkiluku alenee 1500-2000 asukkaalla. Verotuloja ja valtionosuuksia tuossa rytäkässä menee noin yhdeksän miljoonaa. Opiskelija-asuntoyhtiön konkurssi aiheuttaa kaupungille seitsemän miljoonan euron tappion, valtiolle lankeava lasku on mittaluokkaa kymmeniä miljoonia, puhumattakaan yksityisten ihmisten asuntovarallisuuden arvon romahtamisesta.

Tätä kaikkea kompensoidaan 30 aloituspaikalla AMK:hon, velkaneuvonnan etäpalvelupisteellä, verkostohankkeella ja selvityksellä siitä kuinka oopperajuhlien katsomo puolitetaan (ja moiset juhlat siten myös lopetetaan).

Toki sen lisäksi kompensaatioiksi kuvataan laaja joukko asiaan liittymättömiä toimenpiteitä, siinä laajuudessa että odotan listaukseen lisättävän vielä valtion ylläpitämät tiet ja maanpuolustuksen jonka valtio hoitaa Savonlinnan puolesta.

Vuoden verran, ihan viime päiviin saakka, savonlinnalaisille kerrottiin kuinka verrattoman hyvät kompensaatiot meille onkaan tulossa. Taivas aukeaa ja räntäsateen sijasta sieltä sataa itäsavolaiselle kansalle mannaa ja hunajaa!

En kuvaisi tätä pettymykseksi, vaan kusetukseksi.

Tämän kaiken keskellä tietyt tahot yrittävät kääntää kompensaatioiden täydellisen epäonnistumisen Savonlinnan kaupungin syyksi. Toiset sen vuoksi, että kaupunki piti kiinni tavoitteistaan ja toiset sen vuoksi että kaupungin tavoitteet olivat liian moninaiset.

Savonlinnan kaupunki vaati yksimielisesti kompensaatioiksi menetetyistä opiskelijapaikoista samaa määrää uusia opiskelupaikkoja.
Hyvin yksinkertaista.

Yhtä yksinkertaista on, että tämä päätös itse yliopiston lakkauttamispäätöksen jälkeen järkyttävin rauhanajan päätös Savonlinnan kaupungin 378-vuotisessa historiassa.

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi

Sunnuntai 23.4.2017 klo 17:05

Savonlinnan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä järjestäytyi ja valitsi allekirjoittaneen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Teemu Tiainen valittiin varapuheenjohtajaksi ja Karoliina Laukkanen sihteeriksi.

Kiitämme luottamuksesta ja lähdemme rakentamaan hyvää yhteishenkeä oman valtuustoryhmän sisällä sekä hyvää yhteistyötä puolueiden välillä.

Kommentoi kirjoitusta.

Savonlinnan kaupungin tervehdys SaPKon mestaruusjuhlissa

Sunnuntai 23.4.2017 klo 17:01

Onnea SaPKo! Onnea Savonlinna! 

Minulla on miellyttävä kunniatehtävä tuoda tähän juhlaan Savonlinnan kaupungin tervehdys. 

Savonlinnalla ei ole ollut viime vuosina ihan helppoa. Tämän mestaruuden merkitys kaupungille on siten vieläkin suurempi.

SaPKo on osa kiinteä osa savonlinnalaista dna:ta. Jotain jostain ollaan ylpeitä, oli tuuli purjeissa myötäinen tai vastainen. Jotain jonka suhteen olemme aina kaikki samalla puolella.

Aina on ollut ilo kantaa SaPKon värejä. Tämä mestaruus on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sen takaa löytyy valtavasti juniorityötä, vahvaa perinnettä ja paljon hyviä muistoja.

Kiitos tästä piristysruiskeesta SaPKon loistavalle joukkueelle, valmennukselle, joukkueenjohdolle, kaikille taustajoukoille sekä tietysti upeasti kauteen syttyneille faneille.

Kiekkokulttuuri on vahvaa Savonlinnassa. Meidän Joukkueella on huikea historia, mahtava nykytila ja loistava tulevaisuus. Toivottavasti myös fanikulttuuri saa tästä lisää voimaa. Koko kaupungin yhteinen joukkue luo yhteisöllisyyttä ja yhteisöllinen kaupunki on hyvä koti meille jokaiselle.

Savonlinnan kaupunki tekee parhaansa, että jääurheilu kaikissa muodoissaan voi täällä hyvin myös jatkossa.

Erityiskiitos heille joita ei usein muisteta juhlia, mutta ilman heitä olisi mestaruuksia, taidokkaita urheilusuorituksia tai liikunnan iloa valtavalle määrälle ihmisiä. 

Puhun nyt junnujen vanhemmista, talkoolaisista ja muista tukijoista, he ovat menestyksen kivijalka. Samalla tavalla kuin Sapko on Savonlinnalle. Vapaaehtoistyöstä ja junioreista rakentuvat myös tulevat mestaruusjuhlat!

Juhlitaan tänään samalla riemulla kun SaPKo juhli maalejaan Mestis-kaukaloissa ympäri maata.

Kiitos SaPKo, kiitos Savonlinna.

SAPKO.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Piirikokouksessa Lappeenrannassa

Lauantai 22.4.2017

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien kevätpiirikokouksessa. Saavutimme selkeän vaalivoiton Kaakkois-Suomessa. 25,9% kannatuksella olemme suurin puolue Kaakkossa ja kasvatimme kannatusta edellisistä kuntavaaleista 25 kunnassa.

Puheenjohtajana olen todella ylpeä meidän joukkueesta ja yhdessä saavutetusta tuloksesta.

Kiitos äänestäjille, ehdokkaille ja tulijoukoille!

Tulos ei anna aihetta jäädä lepäämään laakereilleen. Kaikkein kovin työ on edessä.

Kuntalaisten vahvalla mandaatillla on lähdettävä tekemään vahvaa sosialiademokraattista politiikkaa. Elinvoimasta ja työllisyydestä tulee huolehtia. Sivistyspalveluita on vahvistettava ja sote-palveluita kehitetään. Turvallisuudesta ja yhteisen ympäristön hyvinvoinnista on kannettava vastuuta. Ja paljon muuta.

Pidetään kaikki mukana.

Kommentoi kirjoitusta.

Vaalien jälkilöylyt

Torstai 13.4.2017

Kuntavaalien saldo oli osaltani lopulta 529 ääntä, eli tarkistuslaskennan jälkeen minulle löytyi vielä yksi ääni. Se tarkoittaa että etumatka miehistä toiseksi eniten ääniä keränneeseen kansanedustaja Kaj Turuseen kasvoi 145 ääneen.

Henkilökohtaiseen tulokseen ja äänikuninkuuteen voi olla kohtuullisen tyytyväinen. Tavoitteena oli päästä lähelle Jouni Backmanin viime kerralla saamaa äänimäärää (505) ja auttaa SDP:n ehdokaslistaa hyvään suoritukseen.

Nyt katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan politiikan saralla. Se on puolueiden välisten neuvotteluiden ja järjestöväen käsissä.

Kiitos vielä kerran luottamuksesta kaikille äänestäjille ja onnittelut myös kaikille demokratian sankareille, jotka laittoivat itsensä peliin asettumalla ehdolle!

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »