teemu_hirvonen_puoli.jpg 

Rohkea vastuunkantaja.

Olen Teemu Hirvonen, 34-vuotias SDP:n kaupunginvaltuutettu Savonlinnasta. Toimin myös Etelä-Savon maakuntahallituksen varapuheenjohtajana.

SDP:n toiminnassa vaikutan Kaakkois-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtajana sekä valtakunnan tasolla SDP:n puoluehallituksen jäsenenä.

Asun puolisoni, kahden tyttäreni ja kolmen islanninlammaskoiran kanssa Savonlinnan Kellarpellossa. Työskentelen Palkansaajasäätiön toimitusjohtajana Helsingissä.

Tutustu ajatuksiini ja kuulumisiini kotisivujen kautta. Yhteyttäkin saa ottaa!

"Aktiivimalli" ei aktivoi, se lannistaa

Perjantai 29.12.2017 klo 14:53

Sipilän hallituksen hyväksymä työttömien ”aktiivimalli”, jossa työttömyysturvaa leikataan jos työtön ei ole saanut työtä, koulutusta tai harjoittelupaikkaa on melkoisessa vastatuulessa, ja ihan aiheesta.

Kysymys ei ole siitä, etteikö työttömillä pitäisi olla velvoitetta löytää työtä tai koulutusta. Pitää olla ja näin on nytkin.

Se mikä mallissa on erittäin epäoikeudenmukaista on se, että heikossa taloudellisessa asemassa olevia ihmisia rankaistaan siitä ettei töitä vain ole aina saatavilla. Sama koskee koulutusta, harjoittelua tai työvoimapoliittisia toimia. Jälkimmäisestä on rahat leikattu tehokkaasti pois, koulutuspaikkoja on vähennetty ja palkkatukiin tarkoitettavat määrärahat ovat huimasti pienemmät kuin ennen.

Eli pelkällä ”kepillä” ei homma toimi, tarvitaan myös ”porkkanaa” ja mahdollisuuksia asemansa parantamiseen.

Sitä paitsi kannattaa uhrata ajatus sillekin, että paraneeko työttömän ihmisen työllistymisen todennäköisyys sillä että hänen asemaansa heikennetään entisestään? Ei parane, päinvastoin.

Onneksi asiaan liittyvä kansalaisaloite on saavuttanut tarvittavan määrän nimiä ja eduskunta saa sen käsiteltäväkseen. Hallituksella on mahdollisuus tarttua tilaisuuteen ja perua jälleen yksi huono päätös.

Kommentoi kirjoitusta.

Ryhmäpuheeni valtuustossa 13.11.2017

Maanantai 13.11.2017 klo 19:24

Ryhmäpuheeni Savonlinnan kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 13.11.2017.

Arvoisa puheenjohtaja.

Hyvä lehteriyleisö. Median edustajat, valtuutetut ja virkamiehet.

Kaupungin talouden viime vuodet ovat olleet vaikeita. Mutta me savonlinnalaiset olemme osoittaneet tältä osin toisille ja muille, että vaikeudet on tehty voitettaviksi.

Savonlinnan kaupunki on kuitenkin jälleen kerran uuden edessä. Vuosi 2018 tulee olemaan erilainen kuin edeltäjänsä. Mikäli maan hallitus saa maakuntauudistuksensa vihdoin päätökseen ja syksyllä 2018 käydään maakuntavaalit ja uudistus tulee muuttamaan kuntien asemaa ennennäkemättömällä tavalla. Tällä hetkellä uudistus ei näytä kovin valoisalta Savonlinnan osalta ja toivon,että maan hallitus vielä harkitsee ennen kuin vie uudistuksen nyt esitetyllä tavalla toimeenpantavaksi.

Kesäkuussa 2018 päättyy pitkä yliopistokoulutuksen perinne Savonlinnassa, kun maan hallitus ja Itä-Suomen yliopisto riistävät meiltä vetovoimaisen ja kustannustehokkaan koulutuksen sekä noin 800 opiskelijaa. Taloudellisten tappioiden rinnalla Savonlinnaa kohtaa merkittävä henkisen pääoman menetys.

Kaupunginjohtajan sekä kaupunginhallituksen talousarvioesityksistä välittyy kuitenkin henki, että Savonlinna ei jää tuleen makaamaan, vaan ottaa tulevaisuuden omiin käsiinsä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee valittua linjaa.

Savonlinnan verotus on ollut viime vuodet korkealla tasolla, nyt kun talous on laitettu määrätietoisin toimin kuntoon, onkuntalaisten verorasitusta kevennettävä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen esitystä niin tuloverotuksen kuin kiinteistöverotuksen suhteen. Myös taksojen korotuksista luopuminen on myönteinen signaali asukkaille ja yrityksille. Savonlinnalaisten asumiskustannukset kevenevät tulevana vuonna ja Savonlinnan asukasvetovoima kehittyy siltä osin positiiviseen suuntaan. 

Vaikka verojen keventäminen on tarpeellista, niin löysään taloudenpitoon ei ole aihetta. Ensi vuoden talousarvio on vain hieman ylijäämäinen ja myös tulevien vuosien investointitarpeet ovat kaupungin taloudelliseen kantokykyyn nähden raskaat.

Savonlinnaa odottaa jo tällä valtuustokaudella ennennäkemätön perusopetusikäisten lasten määrän vähentyminen, eikä suunta ole näillä näkymin muuttumassa senkään jälkeen. Savonlinnan tulee varautua tulevaisuuden haasteisiin ennakoivasti. Palveluverkkoa tulee sopeuttaa lasten määrään, ja sen sijaan että lukkiutuisiimme vanhoihin rakenteisiin meidän tulee panostaa laatuun ja kehittämiseen.

Kaupungin henkilöstö on kantanut suurimman vastuun talouden tervehdyttämisestä, eikä henkilöstön määrän supistaminen ole enää mahdollista ilman merkittäviä muutoksia palveluverkkoon. Tosiasiassa meillä on merkittäviä paneita henkilöstön lisäämiseen. Myöskään investointikehykset eivät riitä nykymuotoisen kouluverkon ylläpitoon.

Edellisessä valtuustossa perustettu koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmä on siis paljon vartijana. Valtuustoryhmämme toivoo tähän työhön viisautta ja kaukokatseisuutta.

Savonlinnan kaupungin toimintamenot ovat ensi vuonna 253 miljoonaa euroa ja tänä vuonna ne olivat 250 miljoonaan euroa. Vuonna 2013 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa menojen ennakoitiin olevan 273 miljoonaa vuonna 2017. Jo työnsä päättänyt kaupunginvaltuusto on siis esimerkki siitä, että suunnitelmallisella työllä ja harkitsevaisella toiminnalla voi muuttaa suuntaa. Olen toiveikas, että myös tämä valtuusto kykenee samaan.

Savonlinnan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää ensiarvoisen tärkeänä, että merkittävät yritystoiminnan investointihankkeet etenevät ja kaupungin työllisyyden parantuminen jatkuu entistä vahvempana. Näistä hankkeista merkittävimpiä ovat Casinon tornihotelli-hanke sekä Metsä Woodin aikeet investoida Punkaharjun kertopuutehtaaseen. Molemmat loisivat uskottavuutta alueen elinkeinotoimintaan ja tulevaisuuteen. Samalla tavoin vaikuttavat kaupungin omat investoinnit esimerkiksi Teknologiapuistoon ja tutkimushankkeisiin. 

Työttömyyden hoitoon Savonlinnan kaupunki käyttää ensi vuonna yli 8,5 miljoonaa euroa, työllisyyden parantuminen helpottaisi kaupungin taloutta myös työttömyysmenojen laskun kautta. Työmarkkinatuen kuntaosuutta kaupunki ja kolmannen sektorin yhteistyökumppanit ovat onnistuneesti painaneet alaspäin miljoonilla.

Elinvoiman turvaaminen on yksi kaupungin perustehtävistä, mutta niin on myös peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Valtuustoryhmämme tulee uudistamaan kaupunginhallituksessa sosialidemokraattien tekemän esityksen siitä, että Savonlinna ottaa aikalisän sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöjen myyntihuumassa. Savonlinnan tärkein yhteistyökumppani, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, lähetti tänään huolestuneen viestinsä kaupungin aikeista myydä Karpalokodin kiinteistö. Tätä viestiä meidän on syytä kuunnella. Ja toivomme mahdollisimman suurta tukea muista ryhmistä esityksellemme.

Tänään myös käynyt ilmi, ettei Karpalokodin henkilöstöä ole kuultu vaikka kauppa kohteesta on tarkoitus sinetöidä jo huomenna. Tämä ei ole sen kaltaista toimintaan johon Savonlinnan kaupungin vastuullisena työnantaja pitäisi langeta. Esityksemme ei koske vain Karpalokotia vaan myös Mäntykotia sekä Punkaharjun Helminauhaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat kaupungin menoista yli puolet. Sairaanhoitopiirin menojen hallinta ja tuottavuuden kasvattaminen onkin keskeinen edellytys myös kaupungin talouden kannalta. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisen yhteistyön tulee olla saumatonta ja avointa. Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja sen henkilöstö on tehnyt viime vuosina hartiavoimin töihin kustannuskehityksen hillitsemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Se on ollut palveluiden turvaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää ja tehty työ ansaitsee kiitokset myös tässä yhteydessä.

Sivistyspalvelut ovat kaupungin omana tuotantona järjestämistä palveluista merkittävimpiä. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on erityisen tyytyväinen siihen, että perusopetuksen tuntikehys kasvaa tulevana vuonna ja että varhaiskasvatuksessa otetaan varovaisia askelia kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksenkin suhteen maksuja tärkeämpää on sen laatu ja ennen muuta siitä on meidän huolehdittava tulevaisuudessa.

Talousarvio tukee näkemyksemme mukaan kaupungin elinvoiman kasvattamista, se turvaa peruspalvelut sekä kasvattaa mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Investointiosassa kaupunginhallitus teki laajassa yhteisymmärryksessä monia taloudellisesti pieniä, mutta merkitykseltään osaansa suurempia panostuksia kaupungin asukkaiden hyvinvointiin, kaupungin yleisilmeen kohottamiseen sekä perusinfrastruktuurin parantamiseen. Myös Olavinkadun kehittäminen edistyy suunnitelman mukaisesti, joka on ensiarvoisen tärkeää kaupallisen keskustan vahvistamiseksi ja suuren työpaikkamäärän turvaamiseksi. 

Katujen ja vesi- ja viemäriverkoston korjausvelka ei investointiesityksen perusteella pääse kasvamaan mutta on syytä pitää mielessä ne vaativat tulevina vuosina merkittäviä investointeja.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä tukee siis pääosin kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi vuodelle 2018. Talousarvioesitys on kaupungin strategian mukainen ja eteenpäin katsova. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen vaatii kuitenkin meiltä paljon työtä, että voimme lunastaa strategian lupauksen elinvoimaisesta kaupungista, jonka hyvinvoivat asukkaat saavat asua viihtyisässä ja ekologisesti kestävässä kaupungissa turvaten arkensa hyviin, mahdollisuuksia luoviin palveluihin. 

Vaikka moni asia on vielä mainitsematta, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös tämä puhe. Mutta lopuksi haluan kiittää kaupunginjohtoa sekä henkilöstöä hyvästä valmistelusta sekä luottamushenkilöitä hyvästä yhteishengestä talousarvion rakentamisessa. Meillä on hyvä Savonlinna, ja meillä mahdollisuus tehdä siitä entistäkin parempi. Tartutaan tähän mahdollisuuteen, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden teeman mukaisesti, yhdessä – tillsammans.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia