teemu_hirvonen_puoli.jpg 

Rohkea vastuunkantaja.

Kaakkois-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtaja 2016-2017.

Olen Teemu Hirvonen, 32-vuotias SDP:n kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Savonlinnasta. Toimin myös Etelä-Savon maakuntahallituksen varapuheenjohtajana.

Vaikutan myös valtakunnan tasolla SDP:n puoluevaltuuston varapuheenjohtajana.

Asun puolisoni, tyttäreni ja kolmen islanninlammaskoiran kanssa Savonlinnan Kellarpellossa. Työskentelen kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta harjoittavan yrityksen toimitusjohtajana ja teen satunnaisia töitä yhteiskuntavaikuttamisen parissa. Olen koulutukseltani viittä vaille yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Tutustu ajatuksiini ja kuulumisiini kotisivujen kautta. Yhteyttäkin saa ottaa!

Savonlinnaan urheilupainotteista opetusta?

Maanantai 23.1.2017 klo 15:14

Savonlinnassa käydään aktiivista keskustelua mahdollisesta urheiluyläluokan käynnistämisestä sekä "urheilulukion", eli yhden urheilupainotteisen linjan perustamisesta Lyseon lukioon.

Tunteet ovat kovasti pinnassa. Itse suhtaudun asiaan neutraalisti. Jos urheilupainotuksen ideana on tukea urheiluun panostavan nuoren koulunkäyntiä, eikä vain tukea koulukäyvän nuoren urheilua, niin minusta hanketta kannattaa edistää. 

Kaupungin ja koulun velvollisuus on ensisijaisesti antaa lapsille ja nuorille tarvittavia valmiuksia elämään ja jatko-opintoihin. Liikunnan tai esim. taitoaineiden yhdistäminen tavalliseen opetukseen ei ole ristiriidassa tämän perustehtävän kanssa, jos ja kun asiat suunnitellaan sekä toteutetaan hyvin ja huolellisesti. Tästä meillä Savonlinnassa on hyviä kokemuksia Taidelukion kautta.

Erikoistuminen ja yksilöllisyys on mahdollisuus, mutta ei itsetarkoitus. Avoimin mielin eteenpäin!

Kommentoi kirjoitusta.

SDP rohkeudella ja johtajuudella tulevaisuuteen

Lauantai 14.1.2017 - Teemu

Sosialidemokratia aatteena on edustanut minulle jo vuosien ajan kutsumusta. Politiikan olen mieltänyt aina ihmisten palvelemiseksi. Olen saanut seurata kutsumustani ja palvella kanssaihmisiäni toimimalla politiikan parissa jo yli kymmenen vuoden ajan. Olen saanut matkan varrella lukuisia pyyntöjä ja toiveita olla liikkeemme käytettävissä myös entistä vastuullisemmissa tehtävissä. Näiden pyyntöjen ja kannustusten rohkaisemana olen antanut suostumukseni olla käytettävissä SDP:n varapuheenjohtajaksi tulevalle puoluekokouskaudelle.

Olen 32-vuotias Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien puheenjohtaja Savonlinnasta. Perheeseeni kuuluu vaimon ja tyttären lisäksi kolme koiraa. Työskentelen kiinteistöalan yrityksessä toimitusjohtajana. Savonlinnan kaupunginvaltuutettuna toimin toista kautta ja olen Savonlinnan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Olen päässyt jo aiemmin toimimaan SDP:n johtotehtävissä, sekä puoluehallituksen jäsenenä että puoluevaltuuston varapuheenjohtajana. Näiden tehtävien myötä tiedän, mitä suuren puolueen varapuheenjohtajuus vaatii ja olen valmis kantamaan sen mukanaan tuoman vastuun. Varapuheenjohtajalta vaaditaan kykyä strategiseen ajatteluun, taitoa hahmottaa yhteiskunnallisia kehityskulkuja, ilmaisutaitoa sekä tinkimätöntä työmoraalia. Varapuheenjohtajalta tulee löytyä vankkaa uskoa sosialidemokratiaan sekä tahtoa tehdä Suomesta jokaiselle suomalaiselle parempi paikkaa elää ja kasvaa.

Mielestäni SDP:n puheenjohtajistoon tarvitaan näkemystä myös eduskuntaryhmän ulkopuolelta. Aiemmat kokemukseni antavat minulle näkemystä ja osaamista tuoda ”kentän ääntä” esille myös puolueen johdossa. Todellisuus saattaa hahmottua eri tavalla eduskuntatalosta käsin, kuin tavallisen nuoren perheenisän ja järjestöaktiivin näkökulmasta. Puolueen johdossa tarvitaan kumpaakin näkökulmaa, sillä SDP:n vahvuus on aina perustunut siihen, että se kokoaa yhteiset arvot omaavia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä yhteen rakentamaan jotain, jonka lopputulos on jotain osiensa summaa suurempaa.

Tulen ylpeästä ja pitkän historian omaavasta kaupungista. Kovia kokeneen Savonlinnan on keksittävä itsensä uudelleen, löytääkseen paikkansa muuttuvassa maailmassa. Moni alue Suomessa on kohdannut saman kohtalon, kun yhteisön perinteinen kivijalka murenee ja usko tulevaisuuteen uhkaa hiipua. SDP on aina ollut tulevaisuuspuolue, eikä sosialidemokraattien usko huomiseen ei voi järkkyä epävarmuuden hetkellä. Työtä uuden luomiseen on tehtävä tarmokkaammin kuin koskaan ennen. Ennakkoluulottomuudella, rohkeudella ja omiin vahvuuksiimme luottamalla on mahdollista nostaa Suomen eri alueet sekä niiden asukkaat menestyksen tielle vaikeampien aikojenkin jälkeen. Sosialidemokratian ydin koostuu menestymisen sekä jokaisen ihmisen oman korkeimman potentiaalinsa saavuttamisen mahdollistamisesta.

Muutos on pysyvä tila nykymaailmassa eikä muutoksen tahti ole hidastumassa. Muutosta ei voi pysäyttää tai torjua, mutta sitä voi ohjata. Populismin ja pelkojen lietsomisen sijaan muutokseen tulee suhtautua mahdollisuutena. Suomen sekä muiden Pohjoismaiden vahvuus on aina ollut se, että olemme olleet edelläkävijöitä, emme jarruttajia. Työväenliike on koko historiansa ajan ollut kansainvälinen liike ja SDP:n vahvuus löytyy maailman muutoksessa mukana olemisesta, ei eristäytymisestä. Meidän tulee ohjata muutosta niin, että sen tarjoamat mahdollisuudet hyödyttävät monia, eivätkä vain harvoja. Pelokas ei tässä kehityksessä voita, mutta rohkealle muuttuva maailma avaa uusia mahdollisuuksia.

Tämän päivän tilanne Suomessa koettelee meidän suomalaisten uskoa huomiseen. Tulevaisuuden näkymät näyttäytyvät sumeina, visio ja yhteinen tahtotila tuntuvat olevan kadoksissa tai ainakin ajatus tulevaisuudesta näyttäytyy täysin erilaisena pienituloisen ja hyvässä asemassa olevan silmin. Meiltä sosialidemokraateilta tulee löytyä viisautta ja uskallusta vastata tuohon haasteeseen. Vastausta tähän emme kuitenkaan löydä kannatusmittauksista tai edes voitokkaista vaaleista. Vastaus löytyy johtajuudesta, rohkeudesta sekä johdonmukaisesta politiikasta. Lahden puoluekokous tulee tarjoamaan puolueen jäsenille, ja erityisesti SDP:n johtoon valittaville henkilöille, eväät johdonmukaisen ja kunnianhimoisen politiikan toteuttamiseen. Me emme saa tyytyä keskinkertaisuuteen. Satavuotiaan Suomen kansa ansaitsee parempaa, joten meidän tulee vaatia itseltämme paljon enemmän. Jo SDP:n pitkä ja kunniakas historia velvoittaa meitä osoittamaan rohkeutta ja johtajuutta.

SDP:n puoluejohdolla on merkittävä vastuu, sillä sen pitää olla valmis viemään liikkeemme takaisin Suomen uudistajaksi. Tästä syystä myös puoluejohdon pitää pystyä parhaimpaansa ja hyödynnettävä ennakkoluulottomasti eri taustoista tulevien ja erilaisella osaamisella varustettujen ihmisten vahvuudet. Puoluejohdon on uskaltauduttava avoimeen kriittiseen keskusteluun ja liikkeen sisälle on luotava rakentavan keskustelun mahdollistava ja salliva ilmapiiri.

Olen valmis pistämään itseni likoon SDP:n ja Suomen puolesta, sillä olen varma, että me saamme rakennettua rohkeuden ja johtajuuden avulla paremman huomisen. Meillä on edessämme kirkas tulevaisuus, mikäli olemme valmiita tarttumaan haasteeseen.

SDP on se muutosvoima, jota Suomi tarvitsee juuri nyt.

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia